Blod (erytrocytter), stiks/strimmeltest (urin) v. 2.1

Indikasjoner

Mistanke om hematuri, hemoglobinuri eller myoglobinuri.

Prøvetaking

Nylatt og godt blandet urin, fortrinnsvis midtstrømsprøve og morgenurin, og helst ikke etter større fysiske anstrengelser. Kvinner i fertil alder må være spesielt påpasselige, slik at menstruasjonsblod ikke kontaminerer prøven. Prøvebeholder skal være ren (uten rengjøringsmidler) og ikke inneholde borsyre eller andre konserveringsmidler.

Urinen skal ha romtemperatur ved analysering.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Negativ

Tolkning

Testen reagerer på hemoglobin og myoglobin. Den gir positivt utslag ved mer enn ca. 0-5 x 10^6 erytrocytter/L urin, enten i form av intakte erytrocytter eller i form av hemoglobin. Testen påviser også myoglobulinuri.
Hematuri sees ved en rekke nyre- og urinveisinfeksjoner, både maligne og benigne. Hematuri kan sees ved transfusjonskomplikasjoner, langvarig løp, brannskader, disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) og paroksysmal nokturnal hemoglobinuri.
Myoglobinuri kan sees ved rhabdomyolyse og av og til ved akutt hjerteinfarkt.
Feilkilde: Askorbinsyre i urinen har ingen praktisk betydning for denne testen.

Metode

Semikvantitativ metode. Den peroksidase-lignende virkningen til hemoglobin og myoglobin katalyserer spesifikt oksideringen av en indikator vha. et organisk hydroperoksid som finnes i testfeltet. Dette gir en fargeforandring fra gul til blågrønn. Reaksjonen avleses med refleksjonsfotometri ved 555 nm og 620 nm.

Analyseinstrument: Cobas u 411. Teststrimmel: Combur 10 Test M.

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU04208

U-Hemoglobin (semikvantitativt)