Kreatinin (serum/plasma/væsker) v. 2.2

Indikasjoner

Screeningtest for nedsatt nyrefunksjon. Kontroll av pasienter med kjent nyresykdom. For begge disse indikasjoner regnes estimert GFR som en bedre analyse, Se eGFR.

Prøvetaking

0,5 ml serum/heparinplasma..

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

 Nyfødte:            46 -  86 µmol/L

0-15 dager:        27 -  81 µmol/L

15-60 dager:      21 -  58 µmol/L

60 dager-1 år:    14 -  34 µmol/L

1-3 år:                15 -  31 µmol/L

3-5 år:                23 -  37 µmol/L

5-7 år:                25 -  42 µmol/L

7-9 år:                30 -  48 µmol/L

9-11 år:              28 -  57 µmol/L

11-13 år:            37 -  63 µmol/L

13-15 år:            40 -  72 µmol/L

Kvinner ≥ 15 år: 45 -  90 µmol/L

Menn ≥ 15 år:   60 - 105 µmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                95 µmol/L

CV analytisk:     1,3 %

CV biologisk:     4,5 %

CV total:            4,7 %

Kritisk differanse

13,1 %

Tolking

eGFR beregnes automatisk for de > 18 år . Se eGFR.

Høye verdier sees ved redusert GFR, rhabdomyolyse og pågående muskelatrofi. Årsakene til redusert GFR kan være prerenale (sirkulasjonssvikt), renale (glomerulusskade) eller postrenale (avløpshinder). Kreatininverdi innenfor referanseområdet er ikke noen garanti for normal GFR. Hos pasienter med kjent nyresykdom kan endring i s-kreatinin tolkes som endring i GFR, når produksjon og ekskresjon er i likevekt (denne sammenhengen er best når GFR er mellom 20 og 40 mL/min). S-kreatinin stiger sakte med fallende GFR inntil den tubulære sekresjon er mettet ved 130-170 µmol/L, svarende til at GFR er falt til 60-80 mL/min. Ved ytterligere fall i GFR stiger s-kreatinin raskere.

Lave verdier av s-kreatinin sees ved inntrådt muskelatrofi og redusert leverfunksjon. Normale verdier hos pasienter med slike tilstander kan tyde på redusert GFR.

Feilkilder: N-acetylcystein («Mucomyst») i terapeutiske konsentrasjoner kan gi falskt for lav s-kreatinin. Det samme er sett hos pasienter som bruker metyldopa («Aldomet»).

Metode

Enzymatisk

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU04998

P-Kreatinin

NPU18105

Us-Kreatinin

NPU10043

Dv-Kreatinin