v. 1.0 ALM-MB-L; Rekvisisjon Medisinsk biokjemi (primærhelsetjenesten)