Prokalsitonin (serum/plasma)
Prokalsitonin (serum/plasma) v. 1.5

Indikasjoner

Diagnostisering og kontroll av behandling av alvorlig bakteriell infeksjon og sepsis.
Monitorering av behandlingsrespons hos pasienter med sepsis og annen alvorlig bakteriell infeksjon.
Monitorering av pasienter med økt risiko for å få sepsis, f eks etter større kirurgi eller traume.

Prøvetaking

Serum/plasma
Holdbar: Må analyseres innen 24 timer, evt. fryses i - 20 ºC.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig. Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

< 0,5 µg/L

Tolking

Kun høye verdier har klinisk betydning.
Stigning av procalsitonin (PCT) kan påvises 6 timer etter sykdomsdebut.
Procalsitonin kan skille mellom alvorlige bakterielle infeksjoner og tilstander som kan være vanskelig å skille fra alvorlig bakterielle infeksjoner.

Metode

Immunologisk analyse til kvantitativ bestemmelse av procalsitonin (PCT). Analyseres på Cobas e411 ved hjelp av elektrokjemiluminiscensimmunoassay (ECLIA)

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode                Norsk bruksnavn
NPU21576        p-Prokalsitonin (PCT)