v. 1.5 Karbamid (Urinstoff) (Døgnurin)

Indikasjoner

Vurdering av endringer i protein- og aminosyreomsetningen. Har liten plass i klinisk diagnostikk og behandling, men gir en pekepinn på samlet nitrogenbalanse, og kan brukes som retningslinje i behandling med parenteral ernæring.

Prøvetaking

5 mL av en prøve godt blandet døgnurin. Oppgi døgndiurese! Bør oppbevares ved 4oC under samling.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Referanseområde

330- 580 mmol/døgn

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                134 mmol/L

CV analytisk:      2,4 %

CV biologisk:     17,4 %

CV total:            17,6 %

Kritisk differanse

49 %

Tolking

Høye verdier sees ved økt produksjon av karbamid.

Lave verdier sees ved redusert produksjon og ved redusert ekskresjon.

Metode

Urease

Analyseinstrument: Abbott Architect ci16200 og ci8200.

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU01458

U-Karbamid pr. døgn

NPU03930

U-Karbamid