GT (Gamma-Glutamyl-Transferase)(serum/plasma/væsker) v. 2.2

Indikasjoner

Mistanke om kolestatisk leversykdom. Påvisning av medikament- eller alkoholindusert leverskade. Vurdere leverpåvirkning ved hyperlipidemi og diabetes mellitus. Differensialdiagnostisk ved høy alkalisk fosfatase uten kjent årsak.

Prøvetaking

0,5 ml serum/heparinplasma.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Kvinner

1-3 år: 6 – 15 U/L

3-5 år: 6 – 16 U/L

5-7 år: 6 – 17 U/L

7-18 år: 7 – 18 U/L

18-40 år: 10 – 45 U/L

≥40 år: 10 – 75 U/L

Menn

1-3 år: 6 – 15 U/L

3-5 år: 6 – 17 U/L

5-7 år: 7 – 18 U/L

7-9 år: 7 – 20 U/L

9-11 år: 7 – 22 U/L

11-13 år: 8 – 24 U/L

13-15 år: 8 – 27 U/L

15-18 år: 9 – 28 U/L

18-40 år: 10 – 80 U/L

≥40 år: 15 – 115 U/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                42 U/L

CV analytisk:      1,9 %

CV biologisk:     9,1 %

CV total:            9,3 %

Kritisk differanse

26,0 %

Tolking

Kun høye verdier har klinisk betydning.

Meget høye verdier, 5-30 ganger øvre referansegrense, kan forekomme ved intra- og ekstrahepatisk kolestase, kolangitt, kolecystitt, akutt og kronisk pankreatitt og pankreascancer når tilstanden er assosiert med kolestase.

Mer moderate stigninger, 2-5 ganger øvre referansegrense, kan sees ved infeksiøs hepatitt, cirrhose, levermetastaser, fettlever og alkolhol- og legemiddelforgiftninger.

Mindre stigninger kan skyldes enzyminduserende legemidler eller alkohol og kan sees ved leverstuvning.

GT kan ikke anvendes alene til påvisning av alkoholmisbruk, til det er den diagnostiske nøyaktigheten er for lav. Når en storforbruker slutter å drikke alkohol, synker GT med en halveringstid på 1-2 uker. Lett økte verdier kan sees ved fedme, hyperlipidemi og diabetes mellitus, uten andre tegn til leversykdom. Ved høy alkalisk fosfatase er GT som regel høy hvis det dreier seg om leverlidelser og normal hvis tilstanden skyldes beinsykdommer.

Metode

L-gamma-glutamyl-3-karboksy-4-nitroanilidsubstrat

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU19657

P-GT

NOR05165

Us-GT