Transferrin (serum/plasma)
Transferrin (serum/plasma) v. 2.2

Indikasjoner

S-transferrin brukes til beregning av s- jernbindingskapasitet, se TIBC (Jernbindingskapasitet) (serum/plasma). Spesifikk indikasjon er derfor i realiteten begrenset til mistanke om hypotransferrinemi som er en svært sjelden genetisk tilstand med bare noe få rapporterte kasus i litteraturen.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma. Prøven taes fastende, og pasienten må ikke ha tatt jerntabletter siste døgn (av hensyn til samtidig analyse av s-jern).

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

0-9 uker: 1,2 – 2,4 g/L

9 uker-1 år: 1,2 – 3,5 g/L

1-18 år: 2,4 – 3,7 g/L

≥18 år: 1,9 - 3,3 g/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                2,1 g/L

CV analytisk:     1,0 %

CV biologisk:     3,9 %

CV total:            4,0 %

Kritisk differanse

11.3 %

Tolking

Tolkningen er den samme som for s- jernbindingskapasitet,se TIBC (Jernbindingskapasitet) (serum/plasma).

Lave verdier ved akuttfasereaksjon, kronisk inflammatorisk sykdom, underernæring, nefrotisk syndrom og hypotransferrinemi som er en svært sjelden genetisk sykdom. Ved genetisk hemokromatose sees verdier i nedre del av referanseområdet eller lett til moderat nedsatt.

Høye verdier ved langvarig jernmangel og økt østrogen-nivå pga. graviditet, p -pillebruk og og medikamentell behandling.

Metode

Immunturbidimetrisk

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU26470

P-Transferrin