Øye
Øye v. 1.3

Indikasjoner

Tas fra pasienter med mistanke om konjunktivitt, keratitt.

Prøvetaking (materiale)/transport

Prøve tas på «prøvepinner til vanlig bakt.us og PCR.us» (Rosa kork), se http://eqshnt/design/buffy/images/icon_document_local.gifPrøvetakingsveileder (MM) (Gyldig) .

For nyfødte vurder prøvetaking med henblikk på chlamydia (spesielt prøvetakingskit (Chlamydia prøvetakingskit til menn), se http://eqshnt/design/buffy/images/icon_document_local.gifPrøvetakingsveileder (MM) (Gyldig) . Dette må oppgis på rekvisisjonen.

Forventet svartid

2 dager.

Noe lengre tid kan påberegnes alt etter eventuelle funn. I tillegg er svartiden avhengig av ankomsttid (Besvaring av prøver fra primærhelsetjenesten utføres ikke i helger).

Referanseområde

Negativt funn besvares som ''ingen vekst''.

Tolking

Ved oppvekst av potensielt patogene mikrober besvares funnet med artsidentifikasjon og eventuell resistensbestemmelse.

Resistens/Behandling

Forøvrig henvises det til Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

Aerob dyrkning.

 

Metoden er akkreditert