v. 1.1 ALM-MB-L; Rekvisisjon Medisinsk biokjemi (inneliggende og poliklinikk)