Fibrinogen (plasma)
Fibrinogen (plasma) v. 2.0

Indikasjoner

Mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon (forbrukskoagulopati) og andre tilstander med økt forbruk eller nedbrytning av fibrinogen. Blødningstilstander uten kjent årsak. Kontroll av fibrinolytisk (trombolytisk) behandling.

Prøvetaking

3 ml citrat-blod (Natrium-Citrat). Benytter plasma. Unngå hemolyse!

Holdbarhet: 8 timer, oppbevares i romtemperatur.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.
Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Levanger

Namsos

1,9 – 4,1 g/L

2,0 – 4,0 g/L

Analytisk og biologisk variasjon

 

 

Levanger

Namsos

CV analytisk

3,7 % ved 25 sek

4,2 % ved 30 sek

CV biologisk

10,7 %

10,7 %

CV total

11,3 %

11,5 %

 

Kritisk differanse

Levanger: 32,0 %
Namsos: 32,0 %

Tolking

Lave verdier, eller normal verdi ved pågående inflammasjon/akuttfase, tyder på økt forbruk av fibrinogen, som ved forbrukskoagulopati (DIC). Arvelig fibrinogenmangel (afibrinogenemi, hypofibrinogenemi) og/eller redusert funksjon av fibrinogen (dysfibrinogenemi) gir som oftest lave verdier av fibrinogen.
Fibrinogenmålingen påvirkes ikke ved bruk av FXa-hemmere (rivaroksaban, apixaban).

Høye verdier kan sees ved inflammasjoner av ulike etiologier (akuttfase) og graviditet. Kroniske infeksjoner, kollagene lidelser og nefrotisk syndrom kan forårsake meget høye konsentrasjoner.

Feilkilder: Behandling med direkte trombinhemmer (Dabigatran) eller høye konsentrasjoner ufraksjonert heparin, og muligens lavmolekylært heparin, kan gi falskt for lave verdier.

Metode

Clauss metode.
Clot-deteksjon.

Analyseinstrument:
Sysmex CS-2500 (Produsent: Sysmex, leverandør: Siemens) (Levanger)
Sta Compact Max (Produsent og leverandør: Stago) (Namsos).

 

Metoden er ikke akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU29399

P-Fibrinogen