Fibrinogen (plasma)
Fibrinogen (plasma) v. 1.6

Indikasjoner

Mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon (forbrukskoagulopati) og andre tilstander med økt forbruk eller nedbrytning av fibrinogen. Blødningstilstander uten kjent årsak. Kontroll av fibrinolytisk (trombolytisk) behandling.

Prøvetaking

3 ml citrat-blod (Natrium-Citrat). Benytter plasma. Holdbar i 8 timer i romtemperatur.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.
Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

> 1 år: 2,0 – 4,0 g/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå

3,0 g/L

CV analytisk

4,0 %

CV biologisk

10,7 %

CV total

11,4 %

Kritisk differanse

32,0 %

Tolking

Lave verdier, eller normal verdi ved pågående inflammasjon/akuttfase, tyder på økt forbruk av fibrinogen, som ved forbrukskoagulopati (DIC). Arvelig fibrinogenmangel (afibrinogenemi, hypofibrinogenemi) og/eller redusert funksjon av fibrinogen (dysfibrinogenemi) gir som oftest lave verdier av fibrinogen.
Fibrinogenmålingen påvirkes ikke ved bruk av FXa-hemmere (rivaroksaban, apixaban).

Høye verdier kan sees ved inflammasjoner av ulike etiologier (akuttfase) og graviditet. Kroniske infeksjoner, kollagene lidelser og nefrotisk syndrom kan forårsake meget høye konsentrasjoner.

 

Metode

Clauss metode.
Clot-deteksjon.

Analyseinstrument: STA-R Evolution (Stago) (Levanger) og STA Compact Max (Stago) (Namsos).

 

Metoden er ikke akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU29399

P-Fibrinogen