M-typing(blod)
M-typing(blod) v. 1.7

Indikasjoner

Når vi har påvist antistoff hos en pasient, må pasienten types på det aktuelle antigenet. Eventuelle blodposer som transfunderes til pasienten må være typet negativ på antigenet. M-typing utføres også på blodgivere.

Prøvetaking(materiale)/transport

Vi bruker EDTA-blod. Blod fra glass tilsatt citrat eller CPD-A kan brukes.

Forventet svartid

M-typing analyseres i forbindelse med antistoffutredning og besvares sammen med denne. M-typing av blodgivere utføres etter hvert som de rekvireres.

Referanseområde

Analysen besvares som positiv eller negativ, dvs. påvist eller ikke påvist antigen.

Metode

Analysen utføres på Gelkort i analysemaskin levert av BioRad. Hvis analysemaskina er ute av drift, utføres analysen manuelt på samme gelkort.

Akkreditert

Ja

 

Norsk Laboratoriekode

Kode                              Norsk Bruksnavn

NPU20342                     B-M-Antigen