Hals (Generell bakteriologisk dyrkning) v. 1.3

Indikasjoner

Streptokokkhalsinfeksjon og skarlagensfeber.

Prøvetaking (materiale)/transport

Prøve tas på «prøvepinner til vanlig bakt.us og PCR.us» (Rosa kork), se http://eqshnt/design/buffy/images/icon_document_local.gifPrøvetakingsveileder (MM) (Gyldig) .

Fremgangsmåte:

Tungen holdes nede med spatel og prøve tas ved å presse/rulle prøvepenselen forholdsvis hardt først og fremst mot synlige lesjoner (tonsillepropper, membraner, sårflater). Hvis det er membraner, bør en prøve å komme litt under kanten av disse med penselen. Dersom det ikke er synlige lesjoner, tas prøven fra tonsillenes krypter og overflate. Unngå å komme nær kinn, tannkjøtt og tenner når penselen trekkes ut.

Forventet svartid

2 dager.

Noe lengre tid kan påberegnes alt etter eventuelle funn. I tillegg er svartiden avhengig av ankomsttid (Besvaring av prøver fra primærhelsetjenesten utføres ikke i helger).

Referanseområde

Negativt funn besvares som ''ingen vekst'' eller ''normal flora''.

Tolking

Grunnlaget for bakteriologisk prøve av hals er påvisning av betahemolytiske streptokokker gr. A, C eller G. Rutinen i laboratoriet er også lagt opp til dette, hvis ikke rekvisisjonen inneholder opplysninger som tilsier annen dyrkning. Ved kronisk og langvarig tonsilitt gjøres us med henblikk på Haemophilus influenzae og Fusobacterium necrophorum. Det må framgå av kliniske opplysninger at dette er ønskelig.
 Ved annen luftveisinfeksjon enn tonsilitt/faryngitt er det ikke adekvat å dyrke halssekret.

Dyrkning med henblikk på sopp er ikke adekvat ved vanlig rutine us.

Resistens/Behandling

For streptokokker gruppe A, C og G anbefales behandling med  penicillin i 10 dager.

For øvrig henvises det til Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

Aerob dyrkning.

 

Metoden er akkreditert