AB0-typing (blod/plasma)
AB0-typing (blod/plasma) v. 1.9

Indikasjoner

 

AB0-typing utføres på inneliggende pasienter og på tilsendte prøver, hovedsakelig gravide pasienter og pasienter som skal ha blodtransfusjon utenfor sykehuset.

 

Prøvetaking (materiale)/transport

 

EDTA-blod. Det kan også benyttes blod tilsatt citrat, heparin eller CPD-A.

 

Forventet svartid

AB0-typing utføres etter hvert som vi mottar prøver. De fleste besvares innen et døgn etter at vi har mottatt prøven.

 

Referanseområde

 

Vi har fire ulike AB0-typer: A, 0, B og AB

 

Analytisk og biologisk variasjon

 

Hvilken ABO-type et menneske har, avgjøres av hvilke ABO-antigener de har på overflaten av sine røde blodlegemer. I tillegg har ABO-systemet naturlig forekommende antistoff mot den/de blodtypeegenskapen(e) en selv ikke har.

I ABO-typingen benytter vi både antigen og antistoffegenskapene.

 

Metode

 

AB0-typing analyseres automatisk på gelkort i analysemaskin. Analysemaskin som brukes er levert av BioRad.

Hvis analysemaskina er ute av drift, analyseres AB0-typing manuelt på gelkort.

AB0-typing kan også utføres manuelt på bioplate, vi benytter oss da av prinsippet om agglutinasjon.

Akkreditert:

Ja

 

Norsk laboratoriekodeverk

Kode                             Norsk bruksnavn

NPU01945                     B-AB0-typing