Nitritt, stiks/strimmeltest (urin) v. 1.6

Indikasjoner

Mistanke om urinveisinfeksjon.

Prøvetaking

10 mL nylatt og godt blandet urin, fortrinnsvis midtstrømsprøve og morgenurin. (Forlenget urinretensjon i blæren, 4 til 8 timer, er viktig for å få et nøyaktig resultat.)
Prøvebeholder skal være ren (uten rengjøringsmidler) og ikke inneholde borsyre eller andre konserveringsmidler.

Holdbarhet fra vannlating til undersøkelse er 2 timer, hvis ikke skal den oppbevares i kjøleskap. Prøve oppbevart i kjøleskap bør analyseres innen 4 timer etter vannlating.

Behandling med antibiotika eller kjemiske medikamenter bør seponeres 3 dager før analysering.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Negativ.

Tolking

Positiv test sees hvis u-nitritt er minst 11 µmol/L. Dette tyder på urinveisinfeksjon, fordi de fleste urinveispatogene bakterier reduserer nitrat til nitritt. Sensitivitet for urinveisinfeksjon er likevel relativt lav, neppe mer enn ca. 50%, av flere grunner: Urinen kan ha stått for kort tid i urinblæren (mindre enn 4 – 8 timer), ikke alle urinveispatogene bakterier kan redusere nitrat til nitritt, lite grønnsaker i kosten og høy diurese vil redusere nitratkonsentrasjonen i urin. Spesifisiteten for urinveisinfeksjon er høy, minst 90%, hvis urinen er nylatt. Det anbefales å vurdere testen sammen med u-leukocytter, Leukocytter, stiks /strimmeltest (urin)
Feilkilde: Store mengder askorbinsyre i urinen reduserer testfeltets følsomhet for nitritt.

Metode

Semikvantitativ metode. Nitritt i prøven reagerer med amin-sulfanilamid i surt miljø og danner et diazoniumsalt som så bindes til et reagens og danner et rødt azofargestoff. Selv en svak lyserød farging indikerer en signifikant bakteruri. Mange urinveispatogene bakterier har evnen til å redusere nitrat til nitritt. Reaksjonen avleses med refleksjonsfotometri ved 555 nm.

Analyseinstrument: Cobas u 411. Teststrimmel: Combur 10 Test M.

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU10506

U-Nitritt (semikvantitativt)