pCO2 (blod)
pCO2 (blod) v. 1.4

Indikasjoner

Arterielt blod: Mistanke om respirasjonssvikt (kols, respiratorbehandling, oksygenbehandling). Sirkulasjonsforstyrrelser. Utredning av syre-baseforstyrrelser.

Venøst blod: Mistanke om / vurdering av vevsacidose.

Prøvetaking

Arterielt blod: Minimum 0,7 ml blod tas i heparinisert sprøyte, anaerobe betingelser.

Venøst blod (Levanger): Minimum 0,7 ml blod tas i heparinisert sprøyte.

Heparinisert sprøyte tatt arterielt eller venøst analyseres helst innen 10 minutter. Dersom dette ikke er mulig kan prøven oppbevares i romtemperatur i maks. 30 minutter.

Arterialisert kapillærblod: Tas i hepariniserte rør. Kapillærprøver analyseres helst innen 10 minutter. Dersom dette ikke er mulig kan prøven oppbevares på isvann eller i kjøleskap i maks. 30 minutter.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Arterielt blod, voksne: 4,7 – 5,9 kPa

Venøst blod, voksne:  5,3 – 8,1 kPa

Arterialisert kapillærblod antas å være ganske likt arterieblod.

Analytisk og biologisk variasjon

 

Levanger:

Namsos:

Nivå:

5,3 kPa

5,3 kPa

CV analytisk:

1,3 %

2,2 %

CV biologisk:

4,8 %

4,8 %

CV total:

5,0 %

5,3 %

Kritisk differanse

Levanger:

Namsos:

13,9 %

14,8 %

 

Tolkning

      Se Syrebasestatus (blodgasser) (blod)

Metode

Målemetoden er potensiometri.

Analyseinstrument:   Radiometer ABL 800/90 Blodgass Analyzer (Levanger)

Simens RAPIDPoint 500 (Namsos).

Metodene er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU01470

P(aB)-pCO2

NPU10029

P(vB)-pCO2

NPU12481

P(kB)-pCO2