Rh-fenotyping(blod)
Rh-fenotyping(blod) v. 1.8

Indikasjoner

Utredning av antistoffer i Rh-systemet hos pasienter og typing av blodgivere.

Prøvetaking (materiale)/transport

EDTA-blod. Det kan også benyttes blod tilsatt citrat, heparin eller CPD-A.

Forventet svartid

Analysen kan utføres daglig, men utføres oftest i forbindelse med utredning av antistoffer og besvares sammen med antistoffutredningen.

Tolking

Hvert enkelt antigen besvares som positiv eller negativ.

Metode

Automatisk analysering på Gelkort. Analyseinstrumentet er produsert av Bio-Rad.

Hvis analyseinstrumentet er ute av drift, utføres analysen manuelt på Gelkort.

 

Akkreditert

 

 

 

 

 Ja

 

Norsk laboratoriekode

Kode                                     Norsk Bruksnavn

 

NPU20211                            B-Rh(C) typing

NPU20212                            B-Rh(c) typing

NPU20243                            B-Rh(E) typing

NPU20244                            B-Rh(e) typing

NPU20307                            B-KELL typing