Oversikt over andre laboratorier som benyttes v. 1.11

Oversikt over hvilke laboratorier ALM vanligvis benytter ved forsendelse av prøver.

 

Kode

Laboratorium

Navn

Sted

AHUS

Divisjon for diagnostikk og teknologi

Akershus Universitetssykehus

Lørenskog

AKERH

Hormonlaboratoriet, Aker sykehus

Oslo universitetssykehus

Oslo

AKERKK

Sentrallaboratoriet, Aker sykehus

Oslo universitetssykehus

Oslo

BNI

Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine

Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine

Hamburg

FHI

Smittevern, miljø og helse

Folkehelseinstituttet

Oslo

FÜRST

Medisinsk laboratorium

Fürst medisinsk laboratorium

Oslo

HAUKF

Forskningslaboratoriet

Haukeland Universitetssykehus

Bergen

HAUKMG

Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin

Haukeland Universitetssykehus

Bergen

HAUKNI

Neuro-reuvma laboratorium

Haukeland Universitetssykehus

Bergen

HAUKPO

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)

Haukeland Universitetssykehus

Bergen

RAD

Avd. for medisinsk biokjemi, Sentrallaboratoriet Radiumhospitalet, Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo

Oslo universitetssykehus

Oslo

RADS

Klinikk for Diagnostikk og intervensjon, Avd. for medisinsk biokjemi, Radiumhospitalet. (Tumormarkørlaboratoriet)

Oslo universitetssykehus

Oslo

RIKSH

Felles prøvemottak for alle avdelingene med felles rekvisisjon, Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus

Oslo

RITØF

Klinisk farmakologisk avdeling

Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tromsø

RITØI

Avdeling for Immunologi og transfusjonsm

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Tromsø

SAHLI

Immunologiska laboratoriet (Rekv: «Precipiterande antikroppar»)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Göteborg, Sverige

SAHLN

Neurokjemi (Rekv: «Klinisk kemi 8»)

Virologiske laboratoriet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mölndal, Sverige

SMI

Smittskyddsinstitutet (Rekv: «Remiss förr speciell diagnostik»)

Smittskyddsinstitutet

Solna, Sverige

SOHF

Laboratorium for klinisk farmakologi

St. Olavs Hospital HF

Trondheim

SOHFIS

Norsk forskningsbank for myelomatose og FISH- undersøkelse v/Seksjon for molekylær patologi, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk.

St. Olavs Hospital HF

Trondheim

SOHI/SOHIT

Avd. for immunologi og transfusjonsmed.

St. Olavs Hospital HF

Trondheim

SOHKK/MB

Laboratorium for medisinsk biokjemi, KK

St. Olavs Hospital HF

Trondheim

SOHMG

Enhet for Medisinsk Genetikk

St. Olavs Hospital HF

Trondheim

SOHMIK

Avdeling for mikrobiologi

St. Olavs Hospital HF

Trondheim

SOHMTS

Medisinsk teknisk forskningssenter

Det medisinske fakultet

Trondheim

SOHP

Avdeling for patologi

St. Olavs Hospital HF

Trondheim

SSFE

Klinisk kjemisk/klinisk farmakologisk laboratorium, Epilepsisenteret

Oslo universitetssykehus

Bærum

ULLF

Avdeling for farmakologi, Ullevål

Oslo universitetssykehus

Oslo

ULLI/ULLIT

Immunologisk avdeling, Ullevål

Oslo universitetssykehus

Oslo

ULLKK

Klinisk Kjemisk avdeling, Ullevål

Oslo universitetssykehus

Oslo

ULLMED

Hematologisk forskningslaboratoratorium, Ullevål

Oslo universitetssykehus

Oslo

ULLMIK

Mikrobiologisk laboratorium, Ullevål

Oslo universitetssykehus

Oslo

 

Oversikt over rekvisisjoner ved forsendelse av prøver.

 

Rekvisisjoner til

Kommentar

Akershus Universitetssykehus HF

Åpne lenker under «Rekvisisjoner»

Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine

ALM er behjelpelig med rekvisisjon

Det medisinske fakultet

ALM er behjelpelig med rekvisisjon

Folkehelseinstituttet

Smittevern, miljø og helse

Fürst medisinsk laboratorium

 

Haukeland Universitetssykehus

 

Oslo universitetssykehus

Enkelte rekvisisjoner må bestilles direkte fra OUS

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Klinisk immunologi

Neurokjemi

Virologi

Smittskyddsinstitutet

 

St. Olavs Hospital HF

Åpne lenker under «Rekvisisjoner»

St. Olavs Hospital HF

Norsk forskningsbank for myelomatose og FISH- undersøkelse

Rekvisisjon ligger også i St. Olav sin EQS:

Rekvisisjon FISH/Biobank, Myelomatose.AMB

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Åpne lenker under «Rekvisisjoner»

 

Avdeling for Laboratoriemedisin er også behjelpelig med rekvisisjoner.