Chlamydia trachomatis DNA (urin/sekret) v. 1.4

Indikasjoner

       Cervicitt

       Endometritt

       Salpingitt

       Fluor vaginalis hos piker i prepuberteten

       Uretrasyndrom/uretritt

       Epididymitt

       Prostatitt

       Ved holdepunkt for eller mistanke om seksuelt overført sykdom

       Rutinemessig hos alle gravide < 25 år

       Hos alle ved ab.prov.

       Ved partnerskifte hos alle kvinner og menn < 25 år

Se: https://fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/chlamydiainfeksjon-genital-klamydia/

Prøvetaking (materiale)/transport

Benytt Aptima transportmedium for urin eller sekret (penselprøve), se ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder.

Urin:

Pasienten skal ikke ha urinert i løpet av 1-2 timer før prøvetaking.

20- 30 ml førstestråleurin samles i en urinkopp og overføres transportmediet innen 24 timer ved hjelp av medfølgende pipette. Korrekt mengde urin er tilsatt når væskenivået ligger mellom de svarte linjene på transportrørets etikett. Skru på lokket ordentlig. NB! Ikke perforer aluminiumsdelen av korken.

Husk å merke prøverøret med navn og fødselsnr.

Prøven er holdbar inntil 30 dager før analysering ved oppbevaring 2°C -30°C.

 

Sekret: Penselprøve fra cervix, vagina, mannlig urethra, hals og rektum.

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit benyttes av både kvinner og menn.

Etter prøvetaking settes penselen i transportmediet og knekkes ved markeringen før korken skrus på. NB! Ikke perforer aluminiumsdelen av korken.

Husk å merke prøverøret med navn og fødselsnr.

Prøven er holdbar inntil 60 dager før analysering ved oppbevaring 2°C -30°C.

Ved ønske om prøver fra andre lokalisasjoner, ta kontakt med Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Forventet svartid

2-4 dager.

Referanseområde

Negativ

Tolking

Prøvene besvares: Negativ, Positiv (med kommentar) eller Usikkert resultat (med kommentar).

Denne testen vil detektere både Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae i en og samme analyse. Begge analysene vil rutinemessig bli testet i alle prøver som blir sendt til chlamydiaundersøkelse (hvis man ikke ønsker dette, må det oppgis på rekvisisjonen).

Er prøven tatt innenfor de første 10 dager etter antatt smittetidspunkt, kan falskt negativt resultat ikke utelukkes. I så fall anbefales kontrollprøve.

For kontrollprøve etter behandling anbefaler vi å vente minst 2 måneder, etter som Chlamydia trachomatis DNA kan påvises i lang tid etter vellykket antibiotikabehandling.

Behandling

Angående behandling, se Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

Nukleinsyrepåvisning.

Analyseinstrument: Panther fra Hologic.

Denne testen vil detektere både Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae i en og samme analyse. Begge analysene vil rutinemessig bli testet i alle prøver som blir sendt til chlamydiaundersøkelse (hvis man ikke ønsker dette, må det oppgis på rekvisisjonen).

Samme prøverør kan også benyttes for testing av Mycoplasma genitalium (separat analyse). Må rekvireres som egen analyse.

 

Metoden er akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU12331

U-Chlamydia trachomatis DNA

NPU12879

Us-Chlamydia trachomatis DNA