Mycoplasma genitalium DNA (urin/sekret) v. 1.1

Indikasjoner

Asymptomatiske personer bør ikke testes for mykoplasmainfeksjon. Indikasjoner for testing av Mycoplasma genitalium kan finnes her:: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/mykoplasmainfeksjon-genital---veile/

Prøvetaking (materiale)/transport

Benytt Aptima transportmedium for urin eller sekret (penselprøve), se ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder.

Urin:

Pasienten skal ikke ha urinert i løpet av 1-2 timer før prøvetaking.

20- 30 ml førstestråleurin samles i en urinkopp og overføres transportmediet innen 24 timer ved hjelp av medfølgende pipette. Korrekt mengde urin er tilsatt når væskenivået ligger mellom de svarte linjene på transportrørets etikett. Skru på lokket ordentlig. NB! Ikke perforer aluminiumsdelen av korken.

Husk å merke prøverøret med navn og fødselsnr.

Prøven er holdbar inntil 30 dager før analysering ved oppbevaring 2°C -30°C.

 

Sekret: Penselprøve fra cervix, vagina og mannlig urethra.

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit benyttes av både kvinner og menn.

Etter prøvetaking settes penselen i transportmediet og knekkes ved markeringen før korken skrus på. NB! Ikke perforer aluminiumsdelen av korken.

Husk å merke prøverøret med navn og fødselsnr.

Prøven er holdbar inntil 60 dager før analysering ved oppbevaring 2°C -30°C.

Forventet svartid

2-5 dager.

Referanseområde

Negativ

Tolking

Prøvene besvares: Positiv (med kommentar), Negativ eller Usikkert resultat (med kommentar).

Resistens

Positive prøver videresendes St.Olavs Hospital for testing av makrolidresistens.

Behandling

Angående behandling, se Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

Nukleinsyrepåvisning.

Analyseinstrument: Panther fra Hologic.

Samme prøverør kan også benyttes for testing av Chlamydia trachomatis/ Neisseria Gonorrhoeae. Må rekvireres som egen analyse.

Metoden er akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU26600

U-Mycoplasma genitalium DNA

NPU21763

Us-Mycoplasma genitalium DNA