Blod (feces)
Blod (feces) v. 1.6

Indikasjoner

Mistanke om blødning i mage-tarm-kanalen.

Prøvetaking

Feces påføres prøvetakingsfeltet på «Hemo-fec» prøveslide/testplate.  
Holdbar 1 uke oppbevart tørt og kjølig.
Som et minimum anbefales det å undersøke dobbeltprøver (en slide) på 3 avføringsprøver fra ulike dager.

Viktig: Pasienten må følge prøvetakingsforskriftene som følger prøvepakken.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Negativ

Tolkning

HemoFec gir positivt utslag i 10-35 % av tilfellene med ca. 2 mL per 100 g feces og i 80-90 % av tilfellene med ca. 5 mL blod per 100 g feces.

Metode

Reaksjonen baserer seg på at hemoglobinet har peroksydaselignende aktivitet.
I nærvær av H2O2 oksyderes et kromogen som derved omdannes til en farget forbindelse.

     Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU01393

F-Blod