HemoFec (fæces)
v. 1.3 HemoFec (fæces)

Indikasjoner

Mistanke om blødning i mage-tarm-kanalen.

Prøvetaking

Fæces påføres prøvetakingsfeltet på «Hemo-fec» prøveslide/testplate.  
Holdbar 1 uke oppbevart tørt og kjølig.
Som et minimum anbefales det å undersøke dobbeltprøver (en slide) på 3 avføringsprøver fra ulike dager.

Viktig: Pasienten må følge prøvetakingsforskriftene som følger prøvepakken.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig og kan bestilles som øyeblikkelig hjelp-analyse.

Referanseområde

Negativ

Tolking

HemoFec gir positivt utslag i 10-35 % av tilfellene med ca. 2 mL per 100 g fæces og i 80-90 % av tilfellene med ca. 5 mL blod per 100 g fæces.

Metode

Reaksjonen baserer seg på at hemoglobinet har peroksydaselignende aktivitet.
I nærvær av H2O2 oksyderes et kromogen som derved omdannes til en farget forbindelse.

     Metoden er ikke akkreditert.