Laboratoriehåndbok, forside v. 1.21
LaboratoriehåndbokGenerell informasjon om laboratoriehåndboka.Medisinsk biokjemi og blodbankMedisinsk mikrobiologiAnalyser Medisinsk biokjemiAnalyserAnalyserBlodprodukterProdukterOversikt over andre laboratorier sombenyttesSamarbeidspartnereAnalyser som sendes til andre laboratorierPrøvetaking og innsending av prøver mmPrøvetakingPrøvetakingsveilederAnalyser Medisinsk mikrobiologiBehandingsveiledereAntibiotikabruk i primærhelsetjenestenAntibiotikabruk i spesialisthelsetjenestenVeiledereNasjonal brukerhåndbok i medisinskbiokjemiBeskrivelse av normalfloraVeileder for transfusjonstjenesten i NorgeUndersøkelser ved St.Olav, mikrobiologiSamarbeidspartnerePrøvetakingsveilederTaking og innsending av blodprøverPrøvetakingRingerutinerSvarhåndteringRekvisisjonerBlodkulturSpinalvæskeUrinFæcesGenitaliaUndersøkelser gruppert på materialeSårsekretØvre luftveier inkl øre-/ øyeprøverNedre luftveierSterile væskerAbscess/pussAnalyser BlodbankAkkrediteringsomfang ALMAnalytisk, biologisk variasjon og kritisk differanse